Bachovy květové esence

Rovnováha pro Vaše emoce

Tvoří 38 výtažků z květů a rostlin, které ve třicátých letech 20. století objevil anglický lékař Edward Bach. Začínal jako chirurg a bakteriolog, věnoval se homeopatii a nakonec vyvinul systém Bachových květových esencí, které se zaměřují na pocity a emoce. Bachovy esence jsou rozděleny do sedmi emočních skupin.

Filozofií tohoto systému je komplexnost, jednoduchost a uzdravování sebe samého. Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy.

Seznam esencí

Buk – podporuje toleranci a porozumění. Pro ty, kteří jsou kritičtí a netolerantní nejen k ostatním, ale i k sobě.

Vinná réva – podporuje ohleduplnost. Pro ty, kteří jsou dominantní a prosazují svou vůli a mají rádi život pod kontrolou.

Voda z léčivých pramenů – podporuje laskavost sama k sobě. Pro ty, kteří jsou k sobě přísní.

Sporýš – uvolňuje a umírňuje ty, kteří jsou příliš zapálení do nějakého názoru na svět a mají potřebu o něm přesvědčit ostatní.

Čekanka – podporuje schopnost milovat bez podmínek. Pro ty, kteří pojímají lásku sobecky a majetnicky, mají tendence vydírat a manipulovat.

Topol – esence pro ty, kteří mají strachy bez vysvětlitelné příčiny. Bojí se, neví čeho a proč, např. děti, které se bojí tmy.

Kejklířka – esence podporuje odvahu a důvěru. Pro ty, kteří se bojí konkrétních věcí nebo jsou stydliví.

Devaterník – esence uklidňuje v krizi. Pro ty, kteří propadají panice a pocitu bezmoci.

Slíva třešňová – esence uvolňuje a umírňuje. Pro ty, kteří mají strach ze ztráty sebekontroly.

Červený kaštan – esence podporuje důvěru a zdravý odstup. Pro ty, kteří mají přehnané strachy o blízké.

Vlašský ořech – pomáhá nenechat se ovlivnit okolím a přijmout životní změny.

Řepík – esence podporuje otevřenost a vnitřní klid. Pro lidi, kteří své problémy ukrývají za usměvavou tváří.

Zeměžluč – esence podporuje sílu prosadit se a ohraničit se. Pro lidi, kteří si neumějí nastavit hranice a říci ne.

Cesmína – podporuje laskavost. Pro ty, kteří mívají návaly zlosti, žárlivosti a závisti.

Rožec – podporuje intuici. Pro ty, kteří si nevěří a hledají rady u druhých.

Chmerek – podporuje schopnost rozhodnout se mezi dvěma možnostmi. Pro tiché lidi, kteří neví, která z variant je pro ně lepší.

Sveřep – podporuje vidět jasněji, co chceme od života a schopnost rozhodnout se. Pro ty, kteří neví, co chtějí od života a kam míří.


Habr – podporuje radost a vitalitu – pro ty, kteří se cítí duševně vyčerpaní a odkládají své úkoly.

Hlodáš – podporuje víru a naději. Pro ty, kteří ztratili naději a očekávají od života to nejhorší.

Hořec – podporuje důvěru v život a naději. Pro ty, co se rychle vzdávají a jsou pesimističtí.

Bílá lesní réva – podporuje soustředění, být tady a teď. Pro ty, kteří jsou zasnění a žijí budoucností.

Zimolez – podporuje odpoutání od minulosti. Pro ty, které ovládá nostalgie a žijí v minulosti a stýskají si.

Planá růže – podporuje životní vitalitu. Pro ty, kteří jsou rezignovaní a apatičtí.

Oliva – podporuje regeneraci. pro ty, kteří cítí psychickou nebo fyzickou únavu.

Bílý kaštan – odlehčuje hlavě, pro ty, kterým v hlavě neustále kolují myšlenky.

Hořčice – pro ty, kteří trpí depresivními pocity bez příčiny.

Poupě kaštanu – podporuje vnímavost a schopnost se učit. Pro ty, kteří opakují stejné chyby a neumí se poučit z minulosti.

Modřín – podporuje sebedůvěru. Pro ty, kteří si nevěří, mají pocit, že věci nedělají dost dobře a ostatní to zvládají lépe.

Borovice – pro ty, kteří trpí pocity viny a sebeobviňováním.

Jilm – pro pocity, že je toho na mě hodně a já to nezvládnu.

Jedlý kaštan -pro ty, kteří mají pocit totálního zoufalství a bezvýchodnosti.

Snědek – pro ty, kteří si prošli traumatem nebo šokem.

Vrba – pro ty, kteří mají pocit smůly a nepřízně osudu, trpí sebelítostí a obviňují okolí.

Dub – podporuje rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Pro ty, kteří jsou příliš zodpovědní.

Plané jablko – podporuje přijmout sebe sama a své tělo včetně jeho nedokonalostí, esence na očistu.

Žebratka – podporuje sblížení, otevřenost a navazování kontaktů – pro ty, kteří jsou uzavření a často působí namyšleně.

Netýkavka – podporuje trpělivost a vnitřní klid. Pro ty, kteří jsou netrpěliví a podráždění a mají potřebu neustále něco dělat.

Vřes – podporuje empatii a naslouchání. Pro ty, kteří neustále mluví sami o sobě a o druhé se nezajímají.